تاریخ انهدام / راجع به ملکه اعتضادی

نویسنده: صالح تسبیحی

بازیگر: رامین سیار دشتی

29 مرداد 1395

گالری پروژه های آرانکودتا، رستاخیز، فاجعه، حرکت اوباش، هجوم تانک برانسان یا تاجبخشی چماقداران، خطای مصدق یا دخالت سیا، هرچه هست، ۲۸ مرداد رخداد آشنایی ست، مهری بر پیشانی ما. شاید آنچه لازم است واکاوی همین داغ تاریخی است. واقعه ای با بدنه‌.ی وسیع، که از هسته‌.ی مرکزی خود شروع می‌.شود ودر طیف‌.های مختلف، تحلیل می‌.رود. ادامه حضورِ این رویداد تاریخی درحافظه‌.ی جمعی ما زنده و ملموس است و اکنون بخش هایی از آن پیش روی ماست، منابعی متعدد و حواشی و احساسات و حرف‌.های هنوز زنده. 
روح کلی کودتا در لایه‌.های زیرینِ زمینِ خاورمیانه نفس می‌.کشد و قانون چکمه همچنان حاکم است و عوامل مؤثر در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲هنوز قهرمانان یا ضد قهرمانان تاریخ معاصر این سرزمین هستند. در نتیجه می‌.توان واقعه را از نقاط تمرکز معمول آن خارج کرد و به زوایای فراموش شده وارد شد. از تکرار مکرراتِ "شاه، مصدق، زاهدی، شعبان بی مخ، کاشانی" عبور کرد و به روایتهای حاشیه ای پرداخت و کشف کرد و بازخواند."فراموشان کودتا" برهمین بنیان شکل گرفته و اجرا می‌.شود. البته، گذشته از تفسیر و تخیل و تاویل، در تمام گزارش‌.های "فراموشان کودتا"، استنادات تاریخی حفظ شده و پا روی زمین واقعیت باقی ست. 
صالح تسبیحی


این ویدیو اجرای کامل مونولوگِ «آغاز انهدام» است که صالح تسبیحی آن را نوشته و رامین سیار دشتی آن را اجرا کرده است. مونولوگی که در پروژه ی «فراموشان کودتا» در گالری پروژه های آران و در روز 29 مرداد 1395 اجرا شد.

کارگردان: مهدی شهسوار  

تصویربردار: حسین شکرالهی تدوین: مهدی شهسوار-حسین شکرالهی