در فنجان چای حل می شوم

نمایشگاه مریم رضوی- مهر 1394- گالری مهروا

بدیهی است که هر مجموعه بخشی از تجربه‌ی حیات خالقش است و این مجموعه برای من هم به همین صورت بوده. از یک تصویر ذهنی شروع شد که (در آن) من یک سری کدها را از بچگی‌هام پیدا می کردم و چیزهایی که هنوز همچنان در زندگیم حضورش را حس می کردم و شروع کردم به ادامه دادنش و مقداری بسطش دادم به آن چیزی که از گذشته تصورم بود. و مقداری هم خیالات با آن ترکیب شد. طی 30 فریم داستانی را شروع کردم و در واقع برای من این داستان در فریم سی ام تمام شد.
مریم رضوی (متولد ۱۳۶۳ رشت) در نمایشگاه‌اش در گالری مهروا، داستانی را روایت می‌کند از جهانی که در آن تناسبات زندگی با آنچه ما می‌شناسیم تفاوت دارد. فضایی که در آن صحبت کردن آدم‌ها، حرکت‌اشیا یا آدم‌ها در آن کند تر از آن چیزی است که در زندگی واقعی تجربه می‌شود. او این مجموعه را با تکنیک حکاکی روی پلکسی کار کرده‌و در باره‌ی آن‌ها می‌گوید: برای من این مجموعه برون ریزی‌ای بود از یه تصویری مثل خواب.
 مریم رضوی تجربه‌ی شرکت در چند نمایشگاه و جشنواره‌از جمله پنجمین دوره هنر جوان در بخش نقاشی، دو سالانه طراحی در سال ۹۰، سومین دوره ی جشنواره کنش، بیان، خلاقیت دارد. رضوی هم‌چنین درهشتمین دوره ی جشنواره‌ی نسل نو و نمایشگاه‌های گروهی در گالری‌های آریا، شماره ۶ و گالری هفت ثمر نیز شرکت کرده است.
کارگردان: مهدی شهسوار  تصویربردار: حسین شکرالهی تدوین: مهدی شهسوار-حسین شکرالهی