رویکرد

دیدار در استودیو

با نگار قیامت

دی ماه 1396

چند روز پیش از انتقال آثار نگار قیامت به گالری جرجانی به استودیوی هنرمند رفتیم. دوربین ها و رکوردِ صدا را روشن کردیم و تصویر و صدای کار کردن نگار در استتودیو شخصی اش را ضبط کردیم.

او هم از نوعِ نگاهش به مجموعه ی «رویکرد» با ما گفتگو کرد و جمله ای از یک استاد موسیقی نقل کرد: صدا را باید کنترل کرد، اما نباید مزاحمش شد. رویکرد نگار قیامت به خلق کارهای این مجموعه هم با همین نگاه شکل گرفته که در این ویدیو مستند شده است.


کارگردان: مهدی شهسوار  

تصویربردار: مهدی زندپور  تدوین: مهدی شهسوار