آرامیدن

نمایشگاه نقاشی های فائزه بهارلویی
دی ماه 1394 - گالری آتبین


"آرامیدن"

آسان تر این بود
تسلیم سیاهی شدن و آرامیدن بر خاک
و از ذره های وجود، رویش گل های وحشی،
اما
نور، شعبده ی مهر است،
و زنده آرامیدن، شعبده ی انسان


عنوان "آرامیدن" همانطور که در استیتمنت به آن اشاره شده است، به واسطه کنتراست مفهومیِ موجود، که در نقاشی های فائزه بهارلویی می بینیم، به خاطر مفاهیمی مثل آرامش در شلوغی، نور در تاریکی، و یا امید در نا امیدی، این نام را  انتخاب کرده است.
فائزه بهارلویی که فارغ التحصیل رشته ی تصویر سازی است، در این گفتگو می گوید: "من در این مجموعه می خواستم با تم موضوعی مهرورزی پیش بروم و اینکه نه تنها مهرورزی میان دو انسان، بلکه نسبت به طبیعت و یا حیوانات"
او بعد از مدت زیادی که در آثارش به بیان درونیات خود می پرداخته، در مجموعه های جدیدش تکنیک، دارای اهمیت بیشتری شده و تمرکز خود را بر روی چگونگی پرداخت بر آثار قرار داده است.
او در دومین نمایشگاه انفرادی خود در گالری آتبین، با تکنیک اکریلیک روی بوم، ۱۴ اثر در ابعاد بزرگ و حدود ۱۲ اثر در ابعاد کوچک ارائه داده است. 

کارگردان: مهدی شهسوار  تصویربردار: حسین شکرالهی تدوین: مهدی شهسوار-حسین شکرالهی